Değerli Paydaşlarımız, Kıymetli Katılımcılar,

Dünyamızda yaşanan gelişmeler ve değişimler beraberinde birçok sorunu getirdiği gibi yeni fırsatları da getirmekte ve yeni yaklaşımları gerekli kılmaktadır. Son yıllarda başta sağlık olmak üzere birçok alanda yaşanan gelişmelerle birlikte dünya nüfusunu artış, bu da beraberinde çözüm bekleyen birtakım sorunları gündeme getirmiştir. Enerji, gıda ve temiz su talebindeki artış, nitelikli sağlık hizmetlerine erişim isteği gibi birçok yeni talep belirginleşmeye başlıyor. Tüm bu talep ve arz dengesinin korunması, yaşamın sürdürülebilirliği için düşük maliyetli ve yüksek verimli çözümlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaçlar ise en makul seviyede, başarılı işleyişe sahip olan biyoteknoloji ekosistemleri ile karşılanabilecektir.

Biyoteknoloji, hastalıklarla yapılan mücadelede, gıda teknolojisinde ve birçok alanda çığır açan ürünlerin ve teknolojilerin gelişmesine katkılar sağlamaktadır. Yenilikçi ilaçlar ve tedaviler, enzimler, proteinler insanların daha uzun, daha sağlıklı yaşamlar sürmelerine yardımcı olmakta ve maliyetlerinin çok ötesinde ekonomik değer sağlamaktadır. Sürdürülebilir bir yaşam için biyoteknoloji ekosisteminin oluşturulması ve yaygınlaştırılması için gerekli bilgi ve alt yapı çalışmalarının hız kazanmasına katkı sağlamak amacıyla BIO Türkiye Organizasyonu (2023) içerisinde BIOSphere 2023 planlanmıştır. Biyoteknoloji alanındaki gelişmelerin ve toplum faydasına katkı sağlayan ilaç ve ürünlerin geliştirilmesi amacıyla BIOSphere 2023 oluşturacağı ekosistemle, inovasyonu teşvik eden, yatırımı özendiren ve Türkiye’yi bu alanda küresel bir aktör yapabilecek girişimci ruhu ortaya çıkartan politikaları geliştirmeyi hedeflemektedir. BIOSphere 2023 çatısı altında biyoteknoloji ekosisteminin paydaşlarının katılımıyla atölye çalışmaları, paneller, sempozyumlar, kamu-endüstri toplantıları düzenlenecektir. BIOSPhere 2023 ile ulusal ve uluslararası katılımcılarımızın katkılarıyla güncel problemlere çözüm aranacak, ihtiyaçlar belirlenecek, kamu-endüstri iletişimine aracılık edilecek ve başarılı biyoteknoloji ekosistemleri incelenerek Türkiye ortamına uyarlamak için hazırlıkların yapılmasına katkı sağlanacaktır. Aynı zamanda bu program kapsamında sektörün önemli temsilcileri arasında iş birliğine aracılık edilecek, kurum ve kuruluşlara hedef kitlesiyle buluşma ortamı hazırlanacaktır.

Biyoteknoloji alanının tüm paydaşlarını ve ilgililerini bir araya getirerek, sürdürülebilir bir yaşam için biyoteknoloji ekosistemini oluşturmak amacıyla çıktığımız bu yolda, sizlerle güçbirliği yaparak geleceği yeniden kurgulamak istiyoruz.  

28 – 30 Eylül 2023 tarihlerinde İstanbul BIO Türkiye Organizasyonu kapsamında tertip edeceğimiz BIOSpere 2023’ye sizleri davet etmekten memnuniyet duyarız.


Saygılarımla,  


Dr. Muhammed ATAK


BIOSphere Başkanı